Altijd de meest duurzame en energie-efficiënte installatie

 • 23
 • 21
 • 22
 • 20
 • 19
 • 15
 • 17
 • 14
 • 12
 • 2
 • 4
 • 3
 • 5
 • 7
 • 6
 • 9
 • 8
 • 10
 • 11
 • 1

Er is terecht veel aandacht voor duurzaamheid en energie-efficiëntie in klimaatbeheersingsinstallaties. Ook Aircoheat heeft oog voor het milieu. Daarom gebruiken we alleen energiezuinige apparatuur vankwaliteitsleveranciers. Dit zorgt er niet alleen voor dat u voldoet aan duurzaamheidseisen, maar ook beschikt over een installatie met zo laag mogelijke energiekosten. Aircoheat is F-gassen-gecertificeerd en voldoet hiermee aan de laatste wet- en regelgeving conform de F-Gassenverordening. Dit betekent dat we werken volgens de strengste milieueisen. 

Koudemiddelen: de juiste strategie
De huidige generatie klimaatbeheersingsinstallaties werken met milieuverantwoorde koudemiddelen. Een zeer groot aantal bestaande installaties in Nederland werkt echter nog met R22 als koudemiddel. R22 is een ozonafbrekende stof. Ter bescherming van de ozonlaag zijn internationaal afspraken gemaakt om het gebruik van dergelijke stoffen gefaseerd uit te bannen. Deze afspraken zijn uitgewerkt in een EU-verordening. Kort samengevat betekent dit dat met ingang van 1 januari 2010 het niet meer toegestaan is om R22-installaties bij te vullen met maagdelijk R22, maar alleen nog met geregenereerde R22. Per 1 januari 2015 is het helemaal niet meer toegestaan om bestaande R22-installaties bij te vullen. Wat is de beste oplossing? Een drop-in koudemiddel, retrofitten of de gehele installatie vervangen? Aircoheat adviseert en ondersteunt u bij het bepalen van de juiste strategie voor uw R22-installaties.

Meer weten over koudemiddelen en de keuzes op dit gebied? Hier is een PDF-document over dit onderwerp te downloaden