Storing Melden

  • 23

Wat kunt u doen bij de meest voorkomende storingen?

[dropdown_box expand_text=”» Lekt water” show_more=”” show_less=”sluit” start=”hide”]
Lekt uw airco water?
Tip 1
Komt er water uit het binnendeel dan moet u de airco direct uitzetten. Condenseren de leidingen en is de lekkage zeer klein dan mag de airco aanblijven.Tip 2
Open de kap van het binnendeel en controleer of de stoffilters vuil zijn. Dit kan ijsvorming op de filters veroorzaken waardoor de lekkage kan ontstaan. Bovendien is dit schadelijk voor het binnendeel.Constateert u inderdaad ijsvorming op de filters?
Meld dit dan op het storingsformulier.

[/dropdown_box] [dropdown_box expand_text=”» Koelt onvoldoende” show_more=”Koelt onvoldoende” show_less=”sluit” start=”hide”]

Koelt uw airco onvoldoende?
Tip 1
Open de kap van het binnendeel en controleer of de stoffilters schoon zijn. Als deze vuil zijn wordt de koude lucht onvoldoende doorgelaten. Bovendien kan er mogelijk ijsvorming ontstaan wat schadelijk is voor het binnendeel.

Tip 2
Controleer:
– De temperatuurinstelling: deze moet lager zijn dan de omgevingstemperatuur, echter niet meer dan 8 graden.
– Of de functie COOL is ingesteld
– Of de batterijen van de afstandbediening misschien leeg zijn

[/dropdown_box] [dropdown_box expand_text=”» Verwarmt niet” show_more=”Verwarmt niet” show_less=”sluit” start=”hide”]

Verwarmt uw airco niet?

Tip 1
Open de kap van het binnendeel en controleer of de stoffilters schoon zijn. Als deze vuil zijn wordt de verwarmde lucht onvoldoende doorgelaten.

Tip 2
Controleer:
– Of de functie HEAT is ingesteld.
– Of de ingestelde temperatuur hoger is dan de omgevingstemperatuur.
– Of de batterijen van de afstandbediening misschien leeg zijn.

[/dropdown_box] [dropdown_box expand_text=”» Doet niets” show_more=”Doet niets” show_less=”sluit” start=”hide”]

Doet uw airco niets?

Tip 1
Heeft u de airco net uit- en direct weer aangezet? Dan is het beveiligingsmechanisme van de compressor in werking getreden. Er moeten minstens 3 minuten zitten tussen uit- en aanzetten.

Tip 2
Branden de lampjes op het binnendeel? Zo nee, controleer of de zekering in de stoppenkast misschien eruit is gesprongen.

Tip 3
Controleer:
– Of de batterijen van de afstandbediening misschien leeg zijn.
– Of de TIMER-functie misschien geactiveerd is

[/dropdown_box] [dropdown_box expand_text=”» IJsvorming op binnendeel” show_more=”IJsvorming op binnendeel” show_less=”sluit” start=”hide”]

Is er ijsvorming op het binnendeel?

Tip 1
Controleer het display van de bediening: de ingestelde temperatuur mag maximaal 5 graden verschillen met de buitentemperatuur.

Tip 2
Airco uitzetten en na ontdooien controleren of de stoffilters schoon zijn. Als deze vuil zijn wordt de koude lucht onvoldoende doorgelaten en bevriest de airco zichzelf. Dit is schadelijk voor het binnendeel!

[/dropdown_box]

Bedrijfsnaam (verplicht)

Bezoekadres

Postcode

Woonplaats

Contactpersoon (verplicht)

Telefoonnummer direct

Telefoonnummer algemeen

Uw email (verplicht)

Omschrijving klacht

Waar hangt de airco?

Overige opmerkingen

 

Contact

Bezoekadres:
Pompmolenlaan 14
3447 GK WOERDEN

Postadres:
Postbus 76
3440 AB WOERDEN

info@aircoheat.nl
Telefoon 0348 – 41 61 55
Fax: 0348 – 42 43 32